Bente Lodgaard

SPANSK: I tillegg til å ha et mellomfag i spansk har jeg bodd og reist omkring i en rekke spansktalende land, deriblant Cuba, Mexico, Guatemala, Spania og Argentina, gjort kortere reiser til Chile og Uruguay, og har inngående kjennskap til hvordan språket brukes til hverdags, på gata og i de forskjellige samfunnslagene. En viktig del av det er også å kjenne godt de til den lokale slangfloraen og de til dels store regionale forskjellene mellom de spansktalende landa, der f.eks. argentinerne og uruguayanerne har et helt eget bøyningssystem for verb, eller at noen ord slett ikke betyr det samme i den sørligste delen av Sør-Amerika som i Mellom-Amerika.
ENGELSK: Engelskbakgrunnen min fikk jeg først fra å tilbringe nærmest alle barndomssommere i England fra jeg var 6 til 12, i forbindelse med at faren min underviste der. Det ga meg et enormt forsprang i skolen og tidlig tilgang til alt det engelske; bøker, filmer, musikk, akademisk litteratur samt folk jeg har truffet på reiser. Som voksen har jeg reist mye omkring i England, i Skottland og USA, og slukt til meg alt jeg kan.
NORSK: Jeg har et hovedfag i nordisk språk og litteratur, der jeg skrev om hvordan setningsadverbialene stimulerer og utvider tolkningsrommet i Menneske og maktene av Olav Duun. Ved siden av studiene jobbet jeg som korrekturleser i Dagsavisen. Senere jobbet jeg 11 år i Gyldendals redaksjon for oversatt skjønnlitteratur, der jeg var språklig ansvarlig for alle oversettelsene. I dag underviser jeg i videregående skole, men har fremdeles en rekke oppdrag som manusvasker for norsk skjønnlitteratur. Kontakten med norsk litteratur (altså ikke oversatt til norsk) oppleves som utfordrende og berikende for spennet i min egen anvendelse av språket.
ØVRIG KUNNSKAP: Jeg har drevet med mange former for dans hele livet, synger i Borg domkor, er en ivrig skauløper, leser mye om psykologi og elsker film og TV-serier.
Født
1969
Epost
bente.lodgaard@gmail.com

Har blant annet oversatt:

Paco Roca
Med hodet i skyene
Camino forlag
2023
Selva Almada
Døde jenter
Camino forlag
2021
Manuel Pout
Gastromagi
Bokvennen
2017
Milena Busquets
Også dette går over
Gyldendal Norsk Forlag
2016
Javier Marías
Ond natur
Gyldendal Norsk Forlag
2012
Alicia Giménez-Bartlett
Klosterets stillhet
juritzen forlag
2012
Aleksandar Hemon
Kjærlighet & hindringer
Gyldendal Norsk Forlag
2012
Aleksandar Hemon
Lazarus-prosjektet
Gyldendal Norsk Forlag
2010
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING