Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Ingeborg Fossestøl

Født
1989
Epost
ingeborg.fossestol@gmail.com
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING