Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Faglig arbeid

Faglig arbeid

NO vil arbeide for å høyne kvaliteten på norske oversettelser ved å:
 

    • sluttføre og evaluere Flerstemt: litterært oversetterkurs og eventuelt planlegge neste kurs
    • fortsette samarbeidet med akademiske miljøer som arbeider med oversettelse og oversatt litteratur
    • arrangere seminarer om nynorskoversettelse

 

NORSK OVERSETTERFORENING