Oversetterforeningen

-Die Übersetzung verwandelt alles, um nichts zu ändern.

Günter Grass (1927-2015)

Faglig arbeid

Faglig arbeid

NO vil arbeide for å høyne kvaliteten på norske oversettelser ved å:
 

    • sluttføre og evaluere Flerstemt: litterært oversetterkurs og eventuelt planlegge neste kurs
    • fortsette samarbeidet med akademiske miljøer som arbeider med oversettelse og oversatt litteratur
    • arrangere seminarer om nynorskoversettelse

 

NORSK OVERSETTERFORENING