Medlemskap

Ønsker du å søke om medlemskap i Norsk Oversetterforening?

Les også HER

Fyll ut søknadsskjema nedenfor og kontakt oss gjerne dersom du lurer på noe.

Vårt faglige råd leser oversettelsene opp mot original. Du kan se hva Faglig råd ser etter i Oppsett vurderinger. Vi behandler så raskt vi kan og har som målsetning at du skal få svar innen tre måneder. Vi gjør oppmerksom på at du som søker må stå alene som oversetter av de verkene du sender inn til vurdering.

Velkommen som søker!

I Norsk Oversetterforenings vedtekter § 2 heter det:

Enhver kvalifisert oversetter av skjønnlitteratur til norsk eller samisk kan bli medlem etter søknad. Søkeren må fremlegge for Faglig råd sin oversettelse av minst:

  • to oversettelser av skjønnlitterær prosa, til sammen minst 240 sider
  • eller én oversettelse av skjønnlitterær prosa på minst 200 sider samt dokumentasjon på at søkeren i løpet av de siste fire årene har fått utgitt ytterligere minimum tre oversettelser på til sammen 600 sider skjønnlitterær prosa som har vært gjenstand for alminnelig redaksjonell behandling
  • eller to oversettelser av helaftens dramatiske verker, til sammen minst 200 sider
  • eller oversettelser av lyrikk i et omfang som rådet godkjenner

Originalverkene må samlet ha en slik bredde og innebære så vidt høye faglige krav at søkeren gjennom sine løsninger får mulighet til å vise sine kvalifikasjoner, og Faglig råd til å bedømme dem. Oversettelsene skal være utgitt på norsk eller samisk forlag eller oppført på norsk eller samisk teater. Faglig råd kan i unntakstilfeller dispensere fra dette kravet.

Også skjønnlitterære oversettere som oversetter fra norsk og samisk og som bor og virker i Norge, og som kan dokumentere tilsvarende produksjon, kan innvilges medlemskap.

Styret avgjør om søkeren kan bli medlem, etter innstilling fra Faglig råd.

Medlemskontingenten er kr 750, for alderspensjonister kr 375.

Søknad om medlemskap i Norsk Oversetterforening

  • Verkene det søkes medlemskap på grunnlag av, sendes eller leveres Norsk Oversetterforening. Vår post- og besøksadresse er: Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo. Vi trenger ett eksemplar av hver oversettelse og ett eksemplar av hver original. Vi tar ikke imot oversettelsene elektronisk, men du kan sende oss originalspråklig manus elektronisk dersom du ikke har det i papirutgave. Bøkene returneres når søknaden er vurdert.
  • ForfatterNorsk tittelOriginaltittel
  • SpråkSidetallÅr utkommet på norskGenre (skjønnlitterær prosa/dramatikk/lyrikk)Forlag/teater
  • ForfatterNorsk tittelOriginaltittel
  • SpråkSidetallÅr utkommet på norskGenre (skjønnlitterær prosa/dramatikk/lyrikk)Forlag/teater
  • Max. file size: 32 MB.

NORSK OVERSETTERFORENING