Oversatt Aften

Oversatt Aften har vært Norsk Oversetterforenings soaré for formidling av og diskusjon om den oversatte litteraturen. Oversetterne har presentert sine skjønnlitterære oversettelser, ofte i møte med en samtalepartner som også kjenner verket godt, for eksempel en kritiker eller en forfatter. Aftenen har blant annet hatt som mål å belyse hvordan oversetteren gjengir tekstens kvaliteter i overgangen fra et språk til et annet.

Oversatt Aften fant sted på Litteraturhuset i Oslo, gratis og åpent for alle interesserte.

Arrangementet tar en pause fra 2020 og inntil videre.

NORSK OVERSETTERFORENING