Seminar om oversettelse av dramatikk

INVITASJON TIL SEMINAR OM OVERSETTELSE AV DRAMATIKK
FREDAG 2. OG LØRDAG 3. FEBRUAR 2024
Seminaret avholdes i Norsk Oversetterforenings lokaler i Kronprinsens gate 17 og i Teaterkjelleren ved Oslo Nye Centralteatret

Fredag 2. februar fra kl. 14.00 til kl. 19.00 i Norsk Oversetterforenings lokaler:
I dagens første post intervjuer dramaturg Hedda Høgåsen-Hallesby regissør Gudrun Elisabeth Glette om å oversette librettoer.

Deretter vil dramatiker Kristofer Grønskag snakke om teateroversettelse, muligheter og begrensninger. Han tar utgangspunkt i Jack Thornes dramatisering av Dickens «En julefortelling», men med linjer til andre oversetteroppgaver – og det å få sine egne stykker oversatt til andre språk.

Vi avslutter med dramaturg Njål Helge Mjøs og regissør Sigrid Strøm Reibo som vil samtale om å arbeide med Shakespeare-oversettelser, og ulike måter å «bruke» oversettelsene og oversetterne på.

Litt mat og drikke blir det tid til underveis.

Lørdag 3. februar fra kl. 10.30 til kl. 15.00 i Teaterkjelleren ved Oslo Nye Centralteatret:
Det blir lesning og diskusjon med skuespillere om korte tekster seminardeltakere har fått tilsendt og oversatt før seminaret starter. Vi har valgt ut en engelsk og en svensk tekst. På et passende tidspunkt spiser vi lunsj sammen.

Oppsummering og avslutning ved seminarkomiteen som består av Eve-Marie Lund og Olav Torbjørn Skare.

Eve-Marie Lund er oversetter fra engelsk, fransk, italiensk, nederlandsk og tysk. Hun har begått en rekke dramatikkoversettelser, blant annet for Den norske opera og ballett.

Olav Torbjørn Skare er dramaturg ved Nationaltheatret. Han har også flere dramatikkoversettelser fra fransk på samvittigheten.

Seminaret er åpent for oversettere og dramatikere uavhengig av foreningsmedlemskap.

Seminaravgift: kr 350
Det er begrenset antall deltakere.

Søknadsfrist tirsdag 2. januar kl. 12

Vi ber deg benytte søknadsskjemaet under:

 

NORSK OVERSETTERFORENING