Underby

Påtar du deg å utføre forlagsoversettelser i næring dersom det må antas at kostnaden for forlaget blir lavere enn om det benyttes en oppdragstaker på lønnsvilkår, underbyr du dine kolleger. Dette mener Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening er usolidarisk. Skulle det være forlag som insisterer på at du må være næringsdrivende for å få oversetteroppdrag, uten samtidig å være villig til å gi en adekvat økning av honoraret, må du fortelle foreningen om det.

Tilbake til Oversettere og skatt

NORSK OVERSETTERFORENING