Vil du bli skjønnlitterær oversetter?

Skjønnlitterær oversetter er ingen beskyttet tittel. Relevant bakgrunn er språkstudier fra universitet/høgskole og/eller lengre utenlandsopphold. I tillegg er det viktig med svært gode norsk- og allmennkunnskaper. Mange tilbakelagte boksider som leser er nyttig ballast.

Det finnes for tiden ingen egen utdanning innen skjønnlitterær oversettelse i Norge, men språkfagene ved flere universiteter tilbyr fra tid til annen emner som omhandler oversettelse. Masterprogrammet for engelskspråklig litteratur ved Universitetet i Oslo har litterær oversettelse fra engelsk til norsk som en egen fordypningsmulighet.

Dersom du har lyst til å prøve deg som oversetter av skjønnlitteratur, tar du kontakt med forlagenes redaksjon for oversatt skjønnlitteratur. Det kan være lurt å ha en idé om hvilken sjanger du helst vil arbeide med. Be om å få gjøre en prøveoversettelse. Dersom forlaget er interessert, vil noen be deg finne en tekst selv, andre vil gi deg en. Teksten skal være av en slik vanskelighetsgrad at du får vist hva du kan.

Oversetter blir man ved å oversette. Forsøk deg gjerne med en tekst som allerede er oversatt. Jobb deg gjennom en del sider før du sjekker den norske oversettelsen.

Det er ikke til å legge skjul på at det kan være vanskelig å komme i gang. De store forlagene mottar mange henvendelser og har begrenset kapasitet, men ikke gi opp. Det kommer hele tiden nye oversettere inn i faget. Skaff deg en oversikt over aktuelle forlag. Det er antakelig mange fler enn du er klar over. Lettest å få komme til er det kanskje med språk ikke så mange andre behersker. Men, på den annen side; det kommer ut flest bøker oversatt fra engelsk.

Tips fra forlagene er at du bør se mye film, høre masse musikk, lese mange bøker og bo lenge i utlandet.

Les også HER

HER kan du se hva foreningen ser etter når medlemskapssøknader vurderes.

Lykke til — og ta gjerne kontakt med oss.

NORSK OVERSETTERFORENING