Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Hawdam Salih Jaf

Født
1964
Epost
hawdam@online.no
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING