Witold Gombrowicz’’ Dagboken, på norsk
Eldorado Bokhandel i Oslo, tirsdag 29. oktober kl. 18.00

I disse dager foreligger annet bind av den polske forfatteren Witold Gombrowicz’ (1904-–1969) dagbøker på norsk, i Agnes Banachs oversettelse, etter at første bind utkom i fjor til unison jubel fra kritikerne. «Årets tøffeste bok,» skrev Dagbladets anmelder. Gombrowicz har fått en helt spesiell plass i norsk litteratur. Han regnes som en av de viktigste inspirasjonskildene for Profil-kretsen og Dag Solstad, som imidlertid stort sett leste ham i sekundæroversettelser gjort fra franske oversettelser som forfatteren selv hadde vært delaktig i, uten egentlig å ha de nødvendige språkkunnskapene.

I den senere tid er Gombrowicz ofte nevnt, blant annet av Karl Ove Knausgård, som foregangsmann for den bølgen av selvframstillingslitteratur og selvbiografiske sjangerhybrider som har slått inn over Norge, – uten at noen hittil har hatt muligheten til å lese Dagboken hans i norsk oversettelse.

Dagboken ble skrevet under forfatterens 24 år lange eksil i Buenos Aires, og dekker en periode på seksten år fra 1953, da han var 49 år. Den ble opprinnelig utgitt som månedlige bidrag til det Paris-baserte emigranttidsskriftet Kultura, og framstår som en mer eller mindre sammenhengende eksistensiell og kunstfilosofisk undersøkelse der forfatteren diskuterer med seg selv, og om seg selv. På Oversatt aften møter vi oversetteren Agnes Banach i samtale med Joanna Rzadkowska om arbeidet med dette enorme verket, om Gombrowicz’ plass i den norske litteraturen sett med polske øyne, om hvordan forfattere og forfatterskap forandrer seg når de flytter seg mellom forskjellige land og kontinenter, om Gombrowich’ iscenesettelse av seg selv, og om oppdagelsen av den «forbudte» dagboken Kronos, som nylig er utkommet i Frankrike.

Agnes Banach er tilknyttet Universitetet i Oslo og underviser i polsk. I tillegg har hun oversatt flere bøker fra polsk. For oversettelsen av det første bindet av Dagboken ble hun tildelt Kritikerprisen 2012.

Joanna Rzadkowska har skrevet flere artikler om polsk film og litteratur for tidsskrifter som Vagant, Bokvennen Magasin og Nordahls eftf. I 2012 debuterte hun skjønnlitterært med diktsamlingen Gjentagelsestvang (Bokvennen Forlag, 2012).