Hieronymus-dagen var i år en dobbel merkedag. Foruten oversetternes skytshelgen markerte den også 10-årsjubileet for avslutningen på den sagnomsuste Oversetteraksjonen 2006. I den anledning inviterte Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk Oversetterforening til fagpolitisk seminar i Rådhusgata 7, med nærmere 50 deltakere.

Seminarets første programpost var ved nestleder i NO Bjørn Herrman, som fortalte om aksjonen i 2006, hva som bidro til å gjøre den så vellykket, og hva vi kan lære av erfaringene som ble gjort underveis.

Så dreide perspektivet i større grad fra fortid til nåtid – og fremtid. Svenske Olav Fumarola Unsgaard (i foto øverst) snakket i sitt foredrag «Hur lenge ska vi straffast for at vi gillar vårt jobb?» om oversetterne og andre kulturarbeidere som del av det såkalte prekariatet. Han skisserte flere mulige motkrefter til utviklingen, fremfor alt å sørge for at frilanseren blir et nytt politisk subjekt, for eksempel gjennom organisering i fagforbund. I tillegg til å skape identitet og synliggjøre frilanserne som gruppe vil dette også kunne bidra til at frilanserne blir en egen statistisk kategori.

Deretter var det tid for panelsamtale under overskriften «Ordenes ridder – trenger vi frilanseren, hva trenger frilanseren?» Samtalen ble ledet av oversetter Hedda Vormeland, og i panelet satt forlagssjef Trond Petter Hinrichsen, FAFO-forskere Lilja Mósesdóttir og Kristine Nergaard samt oversettere Jon Rognlien og Johannes de Vries. Også her ble betydningen av å stå sammen og verne om de kollektive ordningene fremhevet, og at man må kunne avkreve offentlige myndigheter større ryddighet. Flere i panelet nevnte samvirkeforetak som en mulig løsning for noen grupper.

Seminaret ble avrundet med oppsummering og noen ord om veien videre ved NFFs advokat Jan Terje Helmli.

Vi takker arrangementskomiteen ved Guro Dimmen, Kari Engen, Kristin Gjerpe og Hilde Lyng samt alle deltakere for et godt seminar!

 

herrman-1

Bjørn Herrman

helmli-1

Jan Terje Helmli

paneldebatt

Hedda Vormeland (t.v.), Kristine Nergaard, Johannes de Vries, Jon Rognlien, Trond Petter Hinrichsen og Lilja Mósesdóttir.