Ønsker du å tilbringe tid i en naturnær, stille bygd på fjellet? Leveld Kunstnartun, en kunstnerresidens i Ål i Hallingdal, lyser nå ut gratis arbeidsopphold for 2021. Her får du bolig og atelier, kort vei ut i naturen, og ro og god plass til å arbeide.

Tilbudet er tiltenkt profesjonelt utdannede kunstnere — billedkunstnere, forfattere, musikere, dansere, dramatikere, skuespillere, kulturarbeidere og lignende. Et vilkår er medlemskap i en fagorganisasjon, høyere kunstfaglig utdanning eller tilsvarende faglig dokumentasjon.

Oppholdsperioden er normalt en måned, men både kortere og lengre opphold kan avtales. Det er et vilkår at kunstneren under oppholdet formidler noe om prosjektet sitt eller relaterte emner lokalt, enten på Kunstnartunet, eller en annen plass i Hallingdal, etter avtale.

For å søke eller mer informasjon, se her.

Søknadsfrist 1. april 2020.