Fra onsdag 26.august til søndag 30.august gjennomføres rundt 70 ulike arrangementer som søker å videreføre arven fra Bjørnson i Bjørnsons egen hjemby – med diskusjonsforum, samtaler og foredrag i litteraturens og ytringsfrihetens navn.

Writer in Residence
Årets Writer in Residence er den egyptiske forfatteren Nawal El Saadawi. El Saadawi har i mange tiår vært den sterkeste kvinnestemmen i den arabiske verden. Som lege på den egyptiske landsbygda var hun vitne til prostitusjon, æresdrap, tvangsekteskap, vold og kjønnslemlestelse. El Saadawi besluttet å gi en stemme til lidelsene, og har publisert mer enn førti bøker som i all hovedsak omhandler arabiske kvinner, deres sosiale og juridiske status. Flere av publikasjonene hennes er forbudt i Egypt.


Syriske stemmer
I år gjestes dessuten festivalen av fem fremragende syriske forfattere. Ingen av disse har tidligere vært i Norge. Bjørnsonfestivalen ønsker å fungere som en unik møteplass for et norsk publikum som ønsker å møte internasjonal og nasjonal litteratur på en og samme arena. Med tanke på den politiske situasjonen i landet, manglende ytringsfrihet og brudd på menneskerettigheter, har vi i Vesten ofte manglende kunnskap om det kulturelle og religiøse mangfoldet som likevel finnes nettopp i Syria. I Damaskus lyder like ofte kirkeklokker som bønnerop, et uttall av trosretninger eksisterer side om side, mens kunst og kultur utfolder seg livlig og søker å prøve ut grenser, ofte med fare for represalier. Møtene som skal finne sted på Bjørnsonfestivalen 2009 vil være unike bidrag til den norske samtalen og nettopp i Bjørnsons ånd. Forfatterene som kommer til Bjørnsonfestivalen er Mariam Recho, Fawaz Haddad, Khaled Khalifa, Lukman Derky og Jumana Taha. Publikum inviteres til unike samtaler mellom norske og syriske forfattere der kilder til egen skriving vil være et sentralt tema. Sylfest Lomheim møter Mariam Recho, Kjartan Fløgstad møter Fawaz Haddad, Karsten Alnæs møter Khaled Khalifa, Tale Næss møter Lukman Derky og Gunstein Bakke og Wael Philip Gallab møter Jumana Taha.  


Justismord på Bjørnsonfestivalen
Årets første festivalseminar kobler seg direkte opp mot festivaltemaet kilder. På hvert sitt vis vil privatetterforsker Tore Sandberg, prof. dr. philos Per Brandtzæg og prof. dr. juris Ståle Eskeland belyse temaet kilder, sannhetssøking og justismord med utgangspunkt i saken mot Fredrik Fasting Torgersen. Seminaret blir ledet av advokat Frode Sulland. For å gi justismordet et historisk, internasjonalt perspektiv foredrar professor Bernt Hagtvet om Bjørnson og Dreyfus-saken som en innledning til seminaret.

Programfolder


For medlemmer i Norsk Oversetterforening: Du kan søke støtte til deltakelse på Bjørnsonftivalen HER (Kurs- og seminarstipend).