Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond (BOF) deler ut Oversetterprisen og Trofastprisen.

Oversetterprisen tildeles en oversetter for hans eller hennes samlede virke, en som i sitt arbeid har utmerket seg ved bredde og kvalitet. Prisen er på kr 50 000.

Trofast er BOFs hederspris til en person som over tid har gjort en særlig innsats for å fremme den oversatte skjønnlitteraturens stilling i det norske litterære kretsløp. Trofastprisen ble tildelt Fredrik Wandrup.

En oversetter trenger naturligvis eksepsjonelle språklige kunnskaper, men minst like viktig er – og det er de som mestrer dette som mottar denne prisen – kulturell innsikt, skjønnlitterært talent, bredde og estetisk sans.

Årets mottaker fremviser disse egenskapene i godt monn. Han har i over tyve år oversatt italiensk litteratur, blant annet Dario Fo, Umberto Eco, Stefano Benni, Alberto Moravia, Pier Paolo Paolini og Alessandro Baricco. Listen fortsetter, og rommer en imponerende genremessig spennvidde med alt fra essays til krim, fra romaner, skuespill, bøker for barn og ungdom og til noveller og dikt. Det som spesielt imponerer juryen er oversetterens evne til å gjenskape den språklige flyten, en følelse for det italienske, og den poetiske rytmen til norsk. I oversettelsen forsvinner avstanden til originalspråket, og vi er i det italienske. En god oversetter lar oss under lesningen glemme at han er der, men etterpå fremstår han som imponerende. «Ars est celare artem», sann kunst er å skjule det kunstneriske.


Juryen har bestått av Runhild Skjølaas, Anne Birgitte Rønning og Asle Aasen Gundersen.

Årets prisvinner er Tommy Watz.


Trofast er Bokklubbenes oversetterfonds (BOF) pris til heder for en person som har gjort en særlig innsats for å fremme den oversatte skjønnlitteraturen i norsk litterær offentlighet. Prisen, som består av en keramisk skulptur av kunstneren Ole Martin Skaug, ble første gang utdelt i 2009, og gikk da til forlagsredaktør Birgit Bjerck i Forlaget Oktober.


Årets prisvinner har, i motsetning til mange av sine kolleger, oppdaget at verden ofte er betydelig større enn Norge, og har gjennom en årrekke utmerket seg ved sin begeistring og respekt for den utenlandske litteraturens betydning og oversetternes innsats for å gjøre den tilgjengelig for vårt hjemlige publikum. Gjennom sitt virke som kritiker og litteraturformidler viser han stor nysgjerrighet og engasjement for å formidle det beste utenfra, enten det dreier seg om det nyeste nye eller ærverdige klassikere; og han vurderer kvaliteten på oversettelser med et blikk for helheten, uten å henfalle til smålige flisespikkerier av typen » … men denne oversettelsen skjemmes av enkelte feil som f. eks. nederst på side 386″.


Prisvinneren har gjennom årene skrevet mye om både oversettere og oversatt litteratur; nedenstående er sakset fra en artikkel i Dagbladet rundt årsskiftet 2003/2004. Etter å ha fastslått at de bøkene som blir oversatt til norsk, i prinsippet er de beste av dem som utgis verden over og «som regel [er] oversatt av en høyst kompetent hær av språkkyndige ordkunstnere», fortsetter han med følgende:


«Oversetterne går ofte gjennom ild og vann der de slåss for å finne nøyaktig den rette formuleringen, eller den eksakte betydningen av et uttrykk. Bak oversettelsen av et eneste ord kan man ha begitt seg ut på de villeste ekspedisjoner i jungelen av ordbøker, kulturhistorier, biografier, leksikon og de særeste fagbøker. Alt dette for at du skal kunne lese en mest mulig presis utgave av et mesterverk som opprinnelig er ført i pennen på egyptisk, finsk, serbokroatisk eller indonesisk.»


Trofast 2009 tildeles Fredrik Wandrup.


Juryen består av fondsstyret som er: Torhild Viken (De norske Bokklubbene), Susanne Hedemann Hiorth (Tanums bokklubber) og Bjørn Herrman (Norsk Oversetterforening).