Kulturdepartementets pris for beste oversettelse av barne- og ungdomslitteratur 2023 er tildelt Fartein Døvle Jonassen for oversettelsen fra engelsk av Familien Swift av Beth Lincoln, Solum Bokvennen.

Juryens begrunnelse lyder slik: Gode oversettere er selvsagt både språkkyndige og løsningsorienterte. Vinneren av årets oversetterpris, Fartein Døvle Jonassen, har nok også hatt god bruk for sine kreative evner i arbeidet med oversettelsen av Beth Lincolns Familien Swift. Dette er ei eventyrlig bok med et særdeles frodig persongalleri. Kreative navn, ord og uttrykk står sentralt i denne boka, og originalteksten er blomstrende, rik på beskrivelser og til tider overraskende, men treffsikre, bilder. Jonassen har, på en helhetlig og god måte, klart å følge opp med et tilsvarende blomstrende og treffsikkert norsk. Han har «en stemme som er vant til biblioteker», for å låne en formulering fra boka.

Vi gratulerer!