I år er Brageprisens åpne klasse viet oversatt skjønnlitteratur. Fire oversettelser er nominert. Prisen deles ut torsdag 19. november. Følgende fire er nominert: Tove Bakke for Anna Gavaldas «Lykka er ein sjeldan fugl», Bjørn A. Herrman for Herman Melvilles «Moby Dick», Ingvild Holvik for Attila Bartis’ «Stillheten» og Kristina Solum for Roberto Bolaños «Ville detektiver».
Juryen har bestått av Anne Merethe Kjelsvik Prinos,
Sissel Lie og Tore Irjall.

Åpen klasse Oversatt skjønnlitteratur

Jury:
Anne Merethe Kjelsvik Prinos
Sissel Lie
Tore Irjall


Tittel: Lykka er ein sjeldan fugl


Forfatter: Anna Gavalda. Oversatt fra fransk av Tove Bakke


Forlag: Det Norske Samlaget


Anna Gavalda, en av Frankrikes mest populære forfattere, har nok en gang skrevet en medrivende historie. Den er romantisk, handler om forhold og kjærlighet og ender lykkelig. Den første delen av romanen foregår i Paris med livstrette mennesker og problemer. Arkitekten Charles opplever en midtlivskrise som utløses av et dødsbudskap, men det går etter hvert opp for ham at det går an å endre et liv man er misfornøyd med. Lykken finnes på landet der folk har tid til å ha hage og dyr og ikke minst har tid for hverandre! Denne feel-good-historien kunne ha blitt for søt, men den holdes oppe av et sprekt, uforutsigbart språk og overraskende formgrep.


Takket være Tove Bakkes fortreffelige oversettelse til nynorsk fremstår romanens språk som levende, fleksibelt og troverdig. Bakke som utnytter nynorskens nyanser og ordrikdom maksimalt, har dermed klart den bragden å få teksten til å lyde både litterær og utpreget talemålsnær. Slik gjør hun en svært viktig jobb i arbeidet med å utvikle moderne litterær nynorsk.


Tittel: Moby-Dick


Forfatter: Herman Melville. Oversatt fra engelsk av Bjørn Alex Herrman


Forlag: H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)


Herman Melvilles Moby-Dick er et av verdenslitteraturens viktigste verk, og det er en stor litterær begivenhet når denne klassikeren nå foreligger i en fremragende norsk nyoversettelse.


Historien om kaptein Akab og hans jakt på den hvite hvalen Moby Dick er blitt en del av vårt kollektive referansegrunnlag, men romanen har selvfølgelig langt mer å by på enn en enkel sjøfortelling. Den tar opp i seg et bredt spekter av genrer og stilnivåer og bærer, som Melvilles bøker gjerne gjør, på flere betydningslag. I sin bredde og detaljrikdom rommer den en mangetydighet som produserer stadig nye lesemåter, og slik er Moby-Dick er tidløs klassiker med en helt egen sprengkraft.


Av det som nå er sagt, burde det være åpenbart at verket, som for øvrig er over 600 sider langt, byr på helt spesielle utfordringer for en oversetter. Bjørn Alex Herrman har løst dem – tilsynelatende på strak arm. Hans oversettelse viser en usedvanlig uttrykksrikdom, oppfinnsomhet, vitalitet og eleganse, og den ivaretar stilnivåene i originalen på eksemplarisk vis.


Tittel: Ville detektiver


Forfattere: Roberto Bolaño. Oversatt fra spansk av Kristina Solum


Forlag: Solum Forlag


Ville detektiver er en frodig og rikholdig roman der to poeter jakter på opphavskvinnen til «den viscerale realismen», en obskur retning innenfor meksikansk poesi. Men boken handler også om litteratur, om å være kunstner, om å leve et liv utenfor hverdagens mål og mening, og ikke minst om å forfølge sine egne mål til veis ende. Handlingen foregår i et gjenkjennelig meksikansk samfunn, og romanen har et utall av stemmer som bidrar med brokker av de to poetenes fortid.


Teksten er fragmentert, og leseren må selv bidra til å finne sammenhenger. Kristina Solum har tatt vare på de forskjellige fortellerstemmene på en forbilledlig måte. Med et vokabular som spenner fra det folkelige til det lærde, fra meksikansk sjargong til retoriske definisjoner, er Ville detektiver en krevende bok å oversette, men Solum har skapt en smidig norsk versjon. Samtidig markerer de spanske ordene hun har valgt å beholde, på en fin måte at dette er en fremmed tekst fra en annen kultur og et annet språkområde.


Tittel: Stillheten


Forfatter: Attila Bartis. Oversatt fra ungarsk av Ingvild Holvik


Forlag: Cappelen Damm


Stillheten er en fortettet, kompleks og svart roman som fungerer på flere plan – som et stilistisk mesterstykke, som et dystert familiedrama og som en psykologisk studie. Handlingen, der den mannlige jeg-fortellerens forhold til en rekke kvinner står sentralt, utspiller seg i det kommunistiske og postkommunistiske Ungarn, og slik er romanen også en form for tidsbilde.


Utgivelsen tar opp i seg så mye smerte, dysfunksjonalitet og misantropi at den lett kunne tippet over i det ufrivillig parodiske. Når det ikke skjer, er det blant annet fordi bokens sterke språklige kvaliteter er så godt ivaretatt av oversetter Ingvild Holvik. Et desperat, monomant svartsyn blir fremstilt i en norsk språkdrakt som er utpreget bildeskapende og rytmisk. I den gjennomførte og overbevisende oversettelsen er prosaen både grov og elegant, skitten og poetisk, noe som lager virkningsfulle kontraster i teksten. Det er dermed all grunn til å gratulere oversetteren med et solid stykke arbeid.


Les mer HER