Lydbokforlagene mener at de eksisterende lydbokkontraktene ikke speiler dagens situasjon, og Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening er innstilt på å gå med på en tillemping av de eksisterende gjenbruksbestemmelsene. Slik lyder den midlertidige lydbokavtalen vi har inngått:

1. Med virkning for perioden 1.3.2014 – 31.12.2016 inngår partene en protokoll om et midlertidig unntak fra normalkontraktens bestemmelser om tilleggshonorar for lydbøker.

2. Tilleggshonorar for lydbøker som utgis i den nevnte perioden, betales som følger:

a. Ved utgivelse av en oversettelse som lydbok utbetales et tilleggshonorar til oversetteren som skal utgjøre 10 % av indeksregulert grunnhonorar. Dette gir forlaget rett til å selge inntil 1000 eksemplarer av lydboken, uavhengig av hvilket lydbærende medium lydboken omsettes i, i utgivelsesåret + 5 kalenderår.

b. Når salget av lydboken i løpet av utgivelsesåret + 5 kalenderår, uten hensyn til lydbærende medium eller utsalgspris, overstiger 1000 eksemplarer, utbetales ytterligere tilleggshonorar med 5 % av indeksregulert grunnhonorar hver gang følgende omsetningstall passeres:
i. 1000 (hvilket vil si at oversetteren i sum da har fått 15 % tilleggshonorar)
ii. 1500 (hvilket vil si at oversetteren i sum da har fått 20 % tilleggshonorar)
iii. 2500 (hvilket vil si at oversetteren i sum da har fått 25 % tilleggshonorar)

3. Normalkontrakten gis en protokolltilførsel knyttet til pkt. 6.4 hvor det opplyses at det gjelder et midlertidig unntak for tilleggshonorering ved utgivelse av lydbøker.