Oversetterne søker datakyndig til å hacke trygdeloven og endre ordlyden i trygdelovens § 8.42. Oppdraget vil dessverre være lavtlønnet og gi lite utslag prestisjemessig. Dette var ordlyden i en annonse som ble søkt tatt inn i Aftenposten, som skrev en artikkel.

Artikkelen kan du se her:


https://web.retriever-info.com/go/?u=https%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Farchive.html%3Fmethod%3DdisplayPDF&p=320627&a=32187&sa=2005182&x=40581810b510e1a9e4e14d456c24ab8a&d=02000220111103304425