I anledning NOs 75-årsjubileum arrangerte Nordre Follo bibliotek oversettersamtale med Inger Gjelsvik og Tove Bakke, samtaleleder var biblioteksjef Linda Rasten.

Samtalen besto av artige eksempler, anekdoter, høytlesning og innblikk i både det håndverksmessige og kunstneriske fra Gjelsviks og Bakkes oversettervirke.