MØT OPP!
Tid: Torsdag 3. september kl. 11.00
Sted: John Dee, Torggata 16 (ved Rockefeller, inngang Mariboes gate)
Hvem: Paneldebatt med Olemic Thommesen, Trine Skei Grande, Ulf Erik Knudsen, Trond Giske og Audun Lysbakken. Debattleder: Bjarne Buset (infosjef Gyldendal).

Program:  1. Faglig innledning ved Glenn Erik Haugland – 10 min.
  2. 2-3 min. til hver av paneldeltakerne til å svare på våre spørsmål (ettersendes) – 15 min.
  3. Videre utspørring og paneldebatt, evt. spørsmål fra salen – 25 min.

Bakgrunn:


Kultur-Norge er glade for at Venstre og de rødgrønne foran valget har levert hver sin punktliste med kulturløfter. Men samtidig truer den ukontrollerte piratkopieringen med å undergrave alt det de ellers ønsker å bygge opp. Vi savner konkrete tiltak for å forsvare og håndheve opphavsretten, derfor har et samlet Kultur-Norge gått sammen om et opprop og en politikerhøring der vi ber om tydelige svar. Oppropet er signert av mer en 35 organisasjoner og nærmere to tusen skapende og utøvende kunstnere.


Oppropstekst:


Dele ikke stjele – Stans piratkopieringen


Lovlig fildeling er et gode. Ulovlig fildeling er tyveri. Det kan ikke være slik at fordi det er lett å stjele, så må vi gjøre det lovlig. Det kan ikke bli slik at fordi ”alle gjør det”, må vi legalisere det. I øyeblikket foregår systematisk og organisert piratkopiering av digitalt materiale i så stort omfang at selve eksistensgrunnlaget for artister, komponister, kunstnere, filmskapere og forfattere er truet.


Enkelte politiske partier har foreslått å legalisere piratkopieringen og kompensere opphavsmennene via statsbudsjett eller avgifter, heller enn å sørge for at norsk lov håndheves også på dette området. Vi har lang tradisjon for gode, offentlige støtteordninger til kunst og kultur i Norge, men vi kan ikke overlate til politikerne å betale alt over statsbudsjettet og slik gjøre kunstnere og opphavsmenn enda mer sårbare overfor ulike politiske værskifter.


Vi som undertegner dette oppropet krever at de politiske partiene klargjør sine standpunkter foran høstens valg slik at vi vet hvem som tar opphavsrett og åndsverklov på alvor.