NRK melder at Stortinget vender tommelen ned for arbeidsgiverregelen. Familie- og kulturkomiteen konkluderer med at det ikke er noe å tape på ikke å innføre en arbeids- og oppdragsgiverregel.

Stridens kjerne er paragraf 71, som nå altså strykes. Den sier at opphavsretten til et verk blir overdratt til arbeidsgiver dersom den skapende kunstneren er i et ansettelsesforhold.

Det heter også at der hvor «verket skapes på bestilling og opphaveren er uten økonomisk risiko for resultatet av det som skapes» skal opphavsretten overføres til arbeidsgiveren. Paragrafen skapte harnisk i deler av artist-Norge. Les det hele her på NRK