Trofastprisen er en hedersbevisning som deles ut av Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond til en person som har vist «en iherdig innsats og et utrettelig engasjement for den oversatte skjønnlitteraturen».Prisvinneren for 2012 har gjennom flere tiår dokumentert en vedvarende nysgjerrighet, en kvalitetsbevisst orienteringsevne og teft på det litterære feltet, og en sindig og insisterende gjennomføringskraft når det gjelder å sørge for at både de store internasjonale forfatterskapene – nyere som klassikere – og de mindre kjente og ofte nyskapende, blir tilgjengeliggjort for norske lesere. Det har gjennom årene resultert en stolt rekke utgivelser; bl.a. en prektig klassikerserie. Vi har også, som en følge av prisvinnerens innsats, kunnet lese Nobelprisvinnere lenge før de fikk prisen. Prisvinneren har arbeidet trutt – med stor faglig kunnen og litteraturfaglig innsikt – som forlegger for utgivelser leserne ikke så lett finner fram til på egen hånd, og dermed vært en klok reiseleder i det mer uoppdagede litterære landskapet.

Dette har prisvinneren gjort både gjennom sin formidlingsvirksomhet som intervjuer, artikkelforfatter, som tidsskrift- og bokklubbredaktør, og ikke minst gjennom sitt virke som redaktør, redaksjonssjef og forlegger. Det er også grunn til å peke på prisvinnerens suverene evne til å aksle arven etter en forgjenger av særs ruvende format, slik at så vel forvaltningen av litterært arvegods som det å utvide feltets horisont med nye og ambisiøse sektorer er blitt vakkert ivaretatt. I tillegg kommer et årvåkent ansvar og omsorgsfull evne til å sørge for at de store litterære verk holdes tidsmessig i stand og forbedres til beste for leserne. Og det i en tid der litteraturen lett blir synonym for ren konsumentvare.

Det er en svært verdig prisvinner, som selv ruver både som formidler og forlegger av format. Idet vi takker og ønsker oss mer av samme gode merke i tida som kommer, er vi glade for å gi Trofastprisen 2012 til Janneken Øverland.

Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond v/styret