Norsk Oversetterforening (NO) ber regjeringen sørge for at bokavtalen videreføres. De som skriver bøkene – forfattere og oversettere – er ikke formell part i avtalen, men den har avgjørende betydning for bredden i utgivelsene og for litteraturens mulighet til å nå ut til leserne, og dermed våre arbeidsvilkår og økonomi. Gjeldende avtale er en minimumsavtale. NO ber regjeringen beholde unntaket fra konkurranseloven og stille større krav til bokhandlere og forleggere om å synliggjøre og formidle hele den litterære bredden.

Vi oppfordrer kulturministeren til på denne måten å bidra til å sikre bredden også i den oversatte litteraturen.