Har du uventet fått selvangivelse for næringsdrivende fordi det er ført opp en næringsinntekt på kode 401 i lønns- og trekkoppgaven? Har du tidligere levert selvangivelse for lønnstakere og pensjonister, er du kanskje usikker på hva du skal gjøre.

I e-bok 028: NÆRINGSOPPGAVEN–gjør-det-selv har Otto Risanger lagt inn en enkel veiledning om hvilke poster du må fylle ut for at selvangivelsen skal godtas uten at du trenger å levere en utfylt næringsoppgave.


Er du i denne kategorien, gir Skattedirektoratet nå også håp om at du likevel kan få skatteoppgjøret for 2008 i juni 2009. Det normale for de som leverer selvangivelse for næringsdrivende er at de får skatteoppgjøret i oktober.


Les mer på sidene 50 – 52 i e-bok 028: NÆRINGSOPPGAVEN-gjør-det-selv på http://www.risanger.no/skribpak/nedlasting.php