Fredag 14. og lørdag 15. april arrangerte Norsk Oversetterforening og Den norske Forfatterforening verksted for gjendiktere ledet av Bjørn Herrman og Thomas Lundbo.

Gjennom diskusjon, samtaler og praktiske øvelser gikk deltakerne løs på spørsmålet: Hva er gjendiktning? Er det forskjell på å gjendikte og å oversette, og hva består den i så fall i? I diktet spiller formen en viktig rolle, enten det dreier seg om rim og rytme eller såkalte frie vers, og formen er ofte knyttet til strukturer eller uttrykksmåter som er spesifikke for originalspråket. Hvilke grep må oversetteren gjøre for å gjengi det formmessige?

Seminaret åpnet med en overordnet diskusjon av begrepet gjendiktning – en diskusjon som strakte seg over flere timer. Underveis ble det vist til flere konkrete eksempler, blant annet en tekst av Emily Dickinson som finnes i to ulike gjendiktninger til norsk.

Så var det tid for seminarets første praktiske oppgave. Deltakerne gjendiktet et utdrag fra Shakespeares komedie Love’s Labour’s Lost, som så ble gjennomgått i plenum.

Som forberedelse til neste dag fikk deltakerne i hjemmelekse å gjendikte en sonette fra 1593 av den engelske poeten Michael Drayton. Lørdagen åpnet med diskusjon med utgangspunkt i de forskjellige løsningene. Deretter forflyttet verkstedet seg noen århundrer frem i tid, og man gikk i fellesskap gjennom et langt, moderne spoken word-dikt av amerikanske Joshua Bennett og snakket om ulike utfordringer i teksten.