15 kunstnerorganisasjoner samlet seg nylig om et opprop til støtte for Norske Dansekunstnere. Blant organisasjonene som underskrev var Norsk Oversetterforening ved foreningsleder Hilde Lyng. Oppropet inneholdt også en kritikk av Ytringsfrihetskommisjonen, som NO ikke kan stå inne for. NO ønsker å vise solidaritet med kunstnere som opplever trakassering, men støtter ikke virkemidler som kan innskrenke ytringsfriheten. NOs styre  besluttet derfor i et møte 5. juli å trekke sin støtte til oppropet.