Mange husker kanskje at nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myre i vinter truet med å stenge tilgangen til store deler av bokhylla.

Slik ble det heldigvis ikke, og i dag ble den nye bokhylla-avtalen, som omfatter utgivelser til og med 2005, presentert på Nasjonalbiblioteket.

Fra 1.1.2024 vil det norske folk ha tilgang til 400 000 bøker, og vederlaget til rettighetshaverne økes fra 17,7 til 24,5 millioner kroner.

Utvidelsen er en del av regjeringen Støres satsing på bibliotek, og avtalen er inngått mellom Nasjonalbiblioteket på den ene siden og rettighetshaverorganisasjonene, representert ved Kopinor, på den andre siden. Avtalen innebærer at bokhylla nå anerkjennes som en viktig del av norsk kulturarv.

– Dette er en stor dag for lesere av alle slag, ikke minst for elever og forskere. Bokhylla er – akkurat som folkebibliotekene selv – en gave til alle. Den sikrer at vi alle vil ha enda friere tilgang til enda mer av den uendelig store rikdommen som litteraturen og kulturarven vår er. Bokhylla er en sentral del av infrastrukturen for norske bibliotek, og dette er et viktig steg for å realisere de nye målene vi har satt i bibliotekstrategien, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Avtalen kan leses i sin helhet HER