Det skjønnlitterære oversetterfonds pris gis for en oversetters samlede virke. Vi gratulerer Kyrre Haugen Bakke som årets prismottaker!

Prisen ble delt ut av kulturminister Trine Skei Grande under Litterær festaften på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer, torsdag 31. mai. «Oversetter Haugen Bakke gjør kontinuerlig overbevisende valg. Slike valg hviler på et enormt kunnskapstilfang, en meget godt utviklet rytmisk sans, og ikke minst en ukuelig vilje til å finne originale løsninger på originale utfordringer,» sier blant annet juryen i sin begrunnelse. Haugen Bakke hedres også for sitt bidrag til det offentlige ordskiftet om oversettelse og oversettelsesarbeid.

Kyrre Haugen Bakke (f. 1946) har virket som oversetter fra engelsk og svensk i snart 50 år. Han har en lang karriere bak seg som regissør og skuespiller ved flere norske teaterscener og har oversatt dramatikere som David Mamet, Lars Norén og Noël Coward og romaner av blant andre Monika Fagerholm, Don DeLillo og Jonathan Safran Foer. Han er tidligere tildelt Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur for sin oversettelse av Nick Hornbys roman Slam.

Det skjønnlitterære oversetterfonds pris er en videreføring av Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterpris og er på kr 50 000. Juryen har bestått av Henrik Keyser Pedersen, bokanmelder i Klassekampen, Mette Rysjedal, bibliotekar og leder for voksenavdelingen ved Lørenskog bibliotek, og Peter Svare Valeur, førsteamanuensis i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Kyrre Haugen Bakke og Trine Skei Grande. foto

Kulturminister Trine Skei Grande overrakte Det skjønnlitterære oversetterfonds pris 2018 til Kyrre Haugen Bakke under Litterær festaften.

Juryens begrunnelse:
«Årets mottaker av Det skjønnlitterære oversetterfonds pris er en av landets mest erfarne oversettere. I snart 50 år har han oversatt litterære tekster fra engelsk og svensk. Med mer enn hundre oversatte titler på samvittigheten er årets prismottaker sannsynligvis også en av Norges mest produktive oversettere.

Det er en glede å annonsere at årets pris tildeles Kyrre Haugen Bakke.

Kyrre Haugen Bakke har en lang karriere bak seg som regissør og skuespiller ved flere norske teaterscener. I oversetterkarrierens første fase var det naturlig nok hovedsakelig dramatiske tekster Haugen Bakke oversatte. Den stilistiske bredden i disse oversettelsene er imponerende. Tekster av så ulike dramatikere som David Mamet, Lars Norén og Noël Coward har Haugen Bakke gitt levende norsk språkdrakt til glede for et stort teaterpublikum.

Siden 2000 har Haugen konsentrert seg om romanoversettelser. I treffsikre oversettelser av Nick Hornby, Jennifer Egan, Don DeLillo, Rachel Kuschner og Jonathan Safran Foer merker man Haugen Bakkes livslange erfaring med scenespråkets muntlighet og arbeidet med tekster som skal «fungere» på norsk. Som oversetter utviser han en suveren fortrolighet med munnrett norsk. Haugen Bakke synes også å ha en forkjærlighet for bøker med høyt tempo, i hvert fall er det mange slike utfordrende oversetteroppgaver på hans CV.

«Å oversette er å velge», har Kyrre Haugen Bakke sagt. Det høres enkelt ut. Men man trenger bare å lese første side i Jonathan Safran Foers roman Here I am, for å forstå hvilken storm av valg en oversetter kastes ut i. Safran Foer er kjent for en heseblesende, intellektualiserende stil med intrikate referanser og innforståtte henvisninger fra første setning. I møtet med denne teksten gjør oversetteren Haugen Bakke kontinuerlig overbevisende valg. Slike valg hviler på et enormt kunnskapstilfang, en meget godt utviklet rytmisk sans, og ikke minst en ukuelig vilje til å finne originale løsninger på originale utfordringer.

Kyrre Haugen Bakkes fire oversettelser av finsk-svenske Monika Fagerholms særegne og språklig nyskapende romaner fortjener en særlig ros. Hos Fagerholm står den språklige kreativiteten helt sentralt. Haugen Bakkes elegante oversettelser av Fagerholm er av svært høy klasse, og de fortjener snarere betegnelsen romangjendiktninger.

Det er ikke bare juryen som har latt seg imponere av årets prismottaker. Kyrre Haugen Bakke er en oversetter som påfallende ofte fremheves og roses av de kritikere som anmelder skjønnlitteraturen han har oversatt. Å oversette fra det engelske språkområdet er ellers ikke alltid en takknemlig oppgave. Mange lesere mener seg kompetente på dette området. Men som det fremgår av den ferske doktoravhandlingen Translators, editors, publishers, and critics skrevet av oversetter Kristina Solum, har Haugen Bakke ikke vært redd for å diskutere oversettelseskvalitet med kritikerne. Siden Det skjønnlitterære oversetterfonds pris tildeles for en oversetters samlede virke, hedrer vi med årets prismottaker, Kyrre Haugen Bakke, i tillegg en oversetter som aktivt har bidratt til det offentlige ordskiftet om oversettelse og oversettelsesarbeid.»

Fredag 1. juni kl. 12.00 intervjues Kyrre Haugen Bakke av Janneken Øverland i Søndre Park under overskriften «Til oversetterens pris».