Norsk Oversetterforening stiller seg i dag bak en erklæring om bruk av generativ KI i litterær oversettelse, ført i pennen av det europeiske rådet for litterære oversetterforeninger, CEATL, som består av 34 foreninger i 26 land.

CEATL har enstemmig vedtatt en erklæring om bruken av KI i litterær oversettelse. I erklæringen krever vi transparens, kompensasjon og at offentlig støtte ikke skal gis til KI-generert litteratur. Videre understreker vi at mennesker skal oversette mennesker, og at alle sjangere og språk fortjener en menneskelig oversetter. Sist, men ikke minst, gjør vi oppmerksom på at oversettelse er en litterær praksis, ikke ren overføring av informasjonsenheter, og at slik kreativ, skapende praksis blant annet er noe av det som kjennetegner det menneskelige.

Du kan lese hele erklæringen her.