Den ungarske litteraturprisen Baumgarten – stiftet av forfatteren og litteraturkritikeren Ferdinand Baumgarten i 1923 – ble utdelt første gang i 1929. Prisen ble tildelt de mest profilerte forfattere i mellomkrigstiden i Ungarn, bl.a. Antal Szerb, forfatteren av Reise i måneskinn fra 1934 (oversatt til norsk av Éva Dobos).

Etter 1949 ble Baumgartenprisen erstattet med en statlig utmerkelse med et tydelig politisk bakteppe – i realiteten har den opphørt som politisk uavhengig kunstnerpris. Etter en lang pause ble prisen i 2019 gjenetablert av den litterære stiftelsen „Frukthage“ (Gyümölcsöskert) ved forfatteren Endre Kukorelly. Premissene for tildeling skulle være de samme som før 1949: Å belønne litterære verk av høy kvalitet, uten politiske preferanser. Midlene skulle komme fra donasjoner – fra både privatpersoner og uavhengige organisasjoner.

Baumgarten-prisen har siden 2019 fått en viktig plass i det litterære Ungarn, både fordi den bygger på den historiske prisen fra før 1949 og for sin uavhengighet av staten.

Prisen i 2024 ble tildelt sju personer, deriblant fem forfattere av skjønnlitteratur og sakprosa, og to oversettere – Agnes Tótfalusi for oversettelsen av fransk litteratur, især Houellebecqs romaner, og Éva Dobos for oversettelse av norsk samtidslitteratur, især prosaiske verk av Jon Fosse.

Prisutdelingen fant sted  i den vakre speilsalen i biblioteket Ervin Szabó i Budapest den 6. februar 2024. Kuratoren Endre Kukorelly, som innledet seremonien, fortalte kort om prisens historie før han presenterte årets prisvinnere, som mottok et diplom, en pengegave og et bilde av kunstneren Kuzmó Károly. Filmregissøren Attila Janisch har laget en dokumentar om prisutdelingen, og den ble omtalt i flere nettaviser og litterære tidsskifter.

Prismottakeren Éva Dobos sier følgende:

Det er en stor ære og glede å ha fått denne anerkjennelsen. Den uavhengige Baumgarten-prisen har høy anseelse og er svært viktig i dagens polariserte Ungarn, der litterære priser generelt utløser debatter – enten de er tildelt av staten eller av opposisjonen. Nobelprisen har skapt ny interesse for Jon Fosses romaner i Ungarn, og Baumgarten-prisen er et ekstra bidrag til den.

Norsk Oversetterforening gratulerer!