Regjeringen legger fredag frem forslaget til boklov for Stortinget. Fastprisen per format beholdes, men blir rullerende, slik at hver tittel får like lang fastprisperiode. I dag utløper fastprisen på alle titler 30. april året etter utgivelsesåret. Dette er i tråd med NOs innspill, der vi ba om rullerende fastpris og en periode på 12 måneder, i motsetning til for eksempel Forfatterforeningen, som ønsket en lengre periode.

For forfattere er det ofte gunstig med en lengre periode der verket selges til full pris, mens det for oversettere, som først begynner å tjene på boksalget når boken kan strømmes etter fastprisperioden, kan en kortere fastprisperiode være gunstigere.

Strømmetjenestene, som i mange tilfeller eies av forlag og i stor grad strømmer forlagets bøker, blir pålagt å selge andre forlags bøker i stykksalg, de får altså digital skaffe- og leveringsplikt, slik fysiske bokhandlere har for fysiske bøker.

Det viktigste for oversetterne er imidlertid at normalkontraktene blir lovfestet. Vi trenger altså ikke lenger noe unntak for konkurranselovgivningen. En gledelig nyhet er at også illustratører får adgang til å inngå normalkontrakt.

Hilde Lyng, leder i NO

For de med abonnement i Aftenposten kan man lese mer om bokloven her.