Tone Formo er tildelt Norsk Oversetterforenings Hieronymusdiplom «for lang og tro og heroisk innsats for Norsk Oversetterforening, på mange fronter».

Tildelingen fant sted under årsmøtemiddagen 18. mars.

Hieronymusdiplomet deles ut av foreningen som en utmerkelse for fortjenstfull innsats, enten gjennom stor produksjon, langt slit, glødende interesse for oversetterkollegiet eller annen høyverdig og likeverdig innsats.

Diplomiatet sa blant annet følgende i sin fremføring:

Diplomianden har gjort fortjenstfull innsats i en lang rekke av foreningens organer – nesten samtlige – og også ellers vært hjertelig til stede i foreningens liv gjennom årtier. Medlemmet har vist en utpreget omsorg for foreningens historie og tradisjoner.

(…)

Så vidt vites, er det kun ett medlem gjennom alle tider som har personifisert Hieronymus’ løve gjennom å opptre i full offentlighet i LØVEKOSTYME!