Venke Agnes Engh er tildelt Norsk Oversetterforenings Hieronymusdiplom «for hennes faglige og fagpolitiske innsats, spesielt for oversatt barne- og ungdomslitteratur.»

Tildelingen fant sted under julemøtet 23. november.

Hieronymusdiplomet deles ut av foreningen som en utmerkelse for fortjenstfull innsats, enten gjennom stor produksjon, langt slit, glødende interesse for oversetterkollegiet eller annen høyverdig og likeverdig innsats.

Diplomiatet sa blant annet følgende i sin fremføring:
Dagens diplomiand … har vært med å legge fundamentet for den veldrevne og profesjonelle bransjeaktøren NO nå er. Og, det skal med, som møter opp og deltar i foreningens liv.

Diplomianden var aktivt med i styre og stell i hine hårde dage, og gikk den gang særlig på barrikadene for én hjertesak. Nemlig å heve statusen til oversatt litteratur for barn og ungdom.