Torsdag 8. juni ble lov om omsetning av bøker – eller bokloven – vedtatt av Stortinget!

Boklovens overordnede mål er å legge til rette for at det kan skapes en bred og mangfoldig litteratur av god kvalitet i Norge, og at denne litteraturen er tilgjengelig for alle i landet. Videre skal loven ivareta interessene til forfattere, oversettere, visuelle kunstnere og lesere.

For oss er det en seier at oversetterne denne gangen er nevnt i formålsparagrafen!

Forslaget lovfester obligatorisk fastpris for hvert publiseringsformat av nye bøker. Det er vedtatt 12-måneders rullerende fastpris, noe som innebærer at hver tittel har en individuell fastprisperiode som utløper 12 måneder etter utgivelsen. For oversettere, som først tjener penger på salg etter fastprisperioden, er ikke fastprisen isolert sett en gunstig ordning, men vi mener at den i det store bildet likevel er det fordi den legger til rette for et mangfoldig forlagsliv.

For oversettere er loven en god nyhet først og fremst fordi den lovfester retten til normalkontrakter, og etter Familie- og kulturkomiteens innstilling, er det også vedtatt et punkt som åpner for adgang til ytterligere regulering i forskrift der regjeringen har anledning til å gripe inn der man ser at opphavere systematisk og over tid ikke gis rimelig vederlag og forutsigbare rammebetingelser. Dette er gode nyheter!

Forslaget åpner også opp for samarbeid om litteraturabonnement, felles salgsperioder og frakt- og leveringsbetingelser. I tillegg foreslås det å regulere rammene for innkjøpsrabatten fra utgivere til forhandlere, og å forby forskjellsbehandling av utgivere og forhandlere på bakgrunn av eierskap.

E-bøker og digitale lydbøker med fastpris skal heller ikke kunne strømmes i strømmetjenester før fastprisperioden for det respektive formatet er utløpt. Det ble også vedtatt seks anmodningsforslag. Blant annet ber Stortinget regjeringen utrede universell utforming av lydbøker og om å utrede hvordan strømmemarkedet kan reguleres i bokloven, og om det er mulig å fastsette bestemmelser for folkebibliotekene om digitalt utlån av digitale verk.

Loven ble vedtatt mot stemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre (én representant stemte for).