Lørdag 25. mars 2023 ble Norsk Oversetterforenings årsmøte avholdt i Kronprinsens gate 17.

Jan Christopher Næss, som har sittet i styret siden 2020, ble valgt som nestleder for ett år. Avtroppende nestleder E. Beanca Halvorsen og styremedlem Fartein Døvle Jonassen gikk begge ut av styret etter full tid, mens Christina Revold og Olav Torbjørn Skare ble valgt inn som nye styremedlemmer.

Faglig råd ble Agnete Øye gjenvalgt som leder og Gøril Eldøen (ny i vervet) valgt som nestleder. Kyrre Haugen (ny i vervet) ble valgt som rådsmedlem og Bård Kranstad og Hege Mehren ble begge gjenvalgt som rådsmedlemmer. Elisabeth Bjørnson ble gjenvalgt som varamedlem til stipendkomiteen.

Bastiankomiteene har begge nesten ny besetning.

I valgkomiteen ble Sigrid Grande valgt inn for ett år og Elisabeth Haukeland for to år. (Magne Tørring ble valgt for to år i 2022.) Tor Tveite ble valgt som varamedlem for ett år.