Russlands invasjon av Ukraina er fortsatt et grovt brudd på folkeretten og demokratiet. Vi ønsker å markere fortsatt avsky mot krigføringen i Ukraina, og Den norske Forleggerforening og Aschehoug forlag inviterer til ny solidaritetsmarkering for det ukrainske folk og for våre kulturkolleger i landet. Under fanen “Solidaritet med Ukraina” samles bredden av organisasjoner og aktører innen kulturfeltet til en kraftfull markering med appeller og kunstneriske innslag. Markeringen skjer ved den russiske ambassaden fredag 17. mars.

Oppmøte kl.11:55
Programstart kl.12:00
Appeller og kunstneriske innslag kl.12:15
Markering slutt kl.13:00
Sted: Drammensveien 74 (Skillebekk)

Les mer om arrangementet her.