Mette Newth er utnevnt til æresmedlem i Norsk Oversetterforening. Utnevnelsen fant sted under årsmøtemiddagen 25. mars.

Mette Newth har vært medlem i Norsk Oversetterforening siden 1991. Hun ble samme år tildelt Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur for Anne Camerons Barn av sitt folk og var medlem av den første forhandlingsdelegasjonen for bibliotekvederlaget.

Foreningsleder Hilde Lyng sa blant annet følgende om Newths innsats for oversetterstanden i sin tale:

Vår hovedperson er ikke først og fremst oversetter, og vedkommende representerte ikke engang NO direkte i disse forhandlingene, men gjorde en viktig jobb på våre vegne.

Budskapet: ikke gi opp, det tar tid, men det nytter.

Så gikk det mange år med fred og fordragelighet og et vederlag som vokste, ble reforhandlet og vokste mer. Så kom en ny forening inn i bildet og krevde sin del av vederlagskaka, blant annet en andel av midlene NO forvalter. 

I 2020 gikk NO sammen med NBU og Dramatikerforbundet til voldgiftssak mot Forfatterforeningen og Forfatterforbundet for å beholde sin del av vederlaget. Igjen stilte vår hovedperson opp for oss, bidro med viktig informasjon om bibliotekvederlagets historie og interne forhandlinger, og vitnet i selve saken.

Slik ble fortiden viktig for fremtiden.

Vår hovedperson er en kvinne med mange hatter. Hun har vært rektor ved Kunst- og håndverksskolen i Oslo og og i Bergen, formann i Norsk kunstnerråd og NBU, og hun har skrevet og illustrert en rekke barnebøker, blant annet sammen med sin mann. På kontoret vårt har vi en nydelig akvarell hun har malt.

Mette Newths fagpolitiske gjerning i forbindelse med fremforhandlingen av regelverksavtalen og arbeidet frem mot en bibliotekvederlagslov må sies å være en eksepsjonell innsats for oversetterfellesskapet. Støtten under bibliotekvederlagsvoldgiften like så.

Med dette kunngjør styret at Mette Newth er utnevnt til æresmedlem i Norsk Oversetterforening.

Til æresmedlem av Norsk Oversetterforening kan utnevnes personer som har gjort en eksepsjonell innsats for oversetterfelleskapet, gjennom sosial, faglig eller fagpolitisk gjerning. Æresmedlemskap kan bare tildeles av et enstemmig styre.