Gjeldende normalhonorarsats fra 1. juli 2023 er kr 242 per 1 000 tegn, medregnet mellomrom (oppjustert fra kr  233).

Avtale om Normalkontrakt for oversettelser er inngått mellom Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk Oversetterforening på den ene siden og Den norske Forleggerforening på den andre. Du finner kontrakten her.

Honorarsatsen justeres 1. juli hvert år.