To års forhandlinger er omsider over, og vi har fått ny normalkontrakt!
Kontrakten skal brukes for alle nye oversettelsesoppdrag som inngås etter 1. januar 2020. Etter nyttår vil det komme mer informasjon om hvordan kontrakten skal forstås og brukes. Den nye normalkontrakten og Avtale om normalkontrakt finnes her.