Stipendet kan søkes av alle oversettere som har fått utgitt skjønnlitterær oversettelse som lydbok i 2009. (Gjelder ikke utgivelser i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek).

Tildeling av stipend er ikke avhengig av foreningstilknytning.


Stipendet tildeles som diversestipender på inntil kr 25 000.


Stipendet utlyses i år 30. juni med søknadsfrist 10. august. Tildeling og utbetaling foretas av Norsk Oversetterforenings stipendkomité innen utgangen av august.


Søknaddskjema og les mer HER