«Residens i Residensen» er et stipendprogram etablert i 2022 av Norges ambassade i Berlin og retter seg mot kuratorer, kunstnere og andre kulturutøvere. Hensikten er å bidra til at norsk kulturliv har fått flere internasjonale muligheter og bredere internasjonal kontaktflate. Liste over tidligere stipendiater finnes her. Første halvår 2024 tilbys opptil fire korte residensopphold i Tysklands hovedstad med sine mange tenketanker, konsertsteder, litteraturinstitusjoner, museer og gallerier samt «biotoper» av kolleger og diskurser tilknyttet disse. Oppholdets varighet kan være mellom en og to uker. Søknadsfrist for første halvår (innen 30. juni 2024) er 31. januar 2024. Kandidater må være norske statsborgere eller bo og ha sitt virke i Norge.

Stipendets omfang:

«Residens i residensen» innebærer gratis losji i gjestebolig som tilhører ambassadens residens samt stipend som utgjøres av støtte til reisekostnader og utgifter i Tyskland (se under). Utover dette inviterer ambassaden stipendmottaker og utvalgte relevante kontakter til et nettverksmøte i løpet av oppholdet. Stipendmottaker presenterer sitt arbeid og formål med tysklandsbesøket under dette arrangementet.
Stipend innebær reisekostnader opp til i utgangspunktet 3000 NOK og stipend tilsvarende 5000 NOK per uke. Ankomst og avreise skal skjer på en ukedag.

Søknaden skal inneholde:
  • CV
  • Beskrivelse av et pågående eller planlagt prosjekt som et opphold i Berlin vil bidra til. Det skal også tilføyes en liste over møter/besøk søkeren planlegger for oppholdet. Planen bør gi rom for å sette opp spontane møter med nye kontakter som etableres under arrangement i residensen eller under selve oppholdet. Prosjektbeskrivelse skal ikke være lenger enn 3500 tegn inkludert mellomrom.
  • Prosjektbeskrivelse skal ikke være lenger enn 3500 tegn inkludert mellomrom.
  • Skriftlig referanse fra overordnede, samarbeidspartner eller liknende som støtter oppholdet.
  • Budsjettforslag for reisen Berlin t/r.

 

Søknaden skal sendes inn digitalt som et pdf-dokument til emb.berlin@mfa.no, med kopi til clemens.bomsdorf@mfa.no. Spørsmål til programmet kan også rettes til begge adresser.

Utvalg gjøres i samråd med eksterne partnere fra relevante fagfelt i nettverket Norwegian Arts Abroad.

Søknadsfrist for stipender første halvår 2024 er 31. januar 2024.

Ingen har krav på tilskudd fra denne ordningen. Dette gjelder selv om alle formelle og materielle krav for tildeling av stipend er oppfylt.