Stipendkomiteen for skjønnlitterære oversettere tildeler Norsk Oversetterforenings stipender og innstiller til Statens kunstnerstipend. Årets tildelinger er som følger:

Tildelinger av Norsk Oversetterforenings stipender 2024

Arbeidsstipend og arbeidsstipend av kortere varighet:
2 år:
Johanne Fronth-Nygren
Ika Kaminka
Eli-Ann Tandberg
1 år:
Johann Grip
Ingvill Kjærstein
Christina Revold
6 mnd.:
E. Beanca Halvorsen
Fartein Døvle Jonassen
Kjersti Velsand
4. mnd.:
Birgit Owe Svihus
2 mnd.:
Bente Teigen Gundersen

Det ble tildelt kr 55 000 i etableringsstipender og kr 3 650 000 i diversestipender.

Tildelinger fra Statens kunstnerstipend til skjønnlitterære oversettere 2024
Arbeidsstipend
Diversestipend
Stipend til seniorkunstnere