Stipendet kan søkes av alle oversettere som har fått utgitt skjønnlitterær oversettelse som lydbok i det året vederlaget er utbetalt for. (Gjelder ikke utgivelser i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek).

Tildeling av stipend er ikke avhengig av foreningstilknytning.

Stipendet tildeles som diversestipender på inntil kr 25 000.

Søknadsfrist 4. august. Tildeling og utbetaling foretas av Norsk Oversetterforenings stipendkomité innen utgangen av august.

Søknadsskjema finner du HER