Norsk Litteraturfestival på Lillehammer er nå godt i gang. I samarbeid med festivalen har Norsk Oversetterforening de siste årene arrangert et oversetterverksted. Årets verkstedtema var oversettelse til og fra samiske språk.

Deltagerne startet verkstedet med en felles oversettelse av en klassisk tekst på nordsamisk: Beaivvi bárdni (Solens sønn) av Anders Fjellner. Den ble oversatt til lulesamisk, svensk og engelsk. Etter det ble tiden brukt til å oversette deler av Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter og Kransen til lulesamisk og nordsamisk. Og noen deltagere valgte å oversette dikt av poeten Rauni Magga Lukkari fra boka Losses beaivegirji (Mørk dagbok, 1986). Lukkari deltok på festivalen i programpunktet Mii muitalit (Vi forteller).

Verksteddeltagere var: Are Tjihkkom, Kari Makreda Utsi, Per Wollberg, Nils-Henrik Sikku og Olivia Lasky. Verkstedet ble ledet av Anne Wuolab, forfatter og oversetter og styreleder av Tjállegoahte, samisk forfattercentrum.

Oppvarming i verkstedet ble oversettelse av en klassisk nordsamisk tekst. Den ble oversatt til lulesamisk, svensk og engelsk. (Foto: Anne Wuolab)

Omslag Kristin Lavransdatter.foto

Flere utdrag fra Undsets klassiker ble oversatt til lulesamisk og nordsamisk. (Foto: Anne Wuolab)