Stipend kan søkes av norske oversettere (uavhengig av foreningstilknytning) med opphavsrett til minst to skjønnlitterære oversettelser utgitt på norsk forlag, eller til minst to oversettelser av dramatisk verk oppført på norsk scene, (inklusive NRK radio og fjernsyn, eksklusive amatør/frigruppeteater). Utenlandske oversettere som bor i Norge og oversetter fra norsk kan også søke.

Opplysninger og søknadsskjemaer HER


eller ved henvendelse til: Norsk Oversetterforening, Postboks 579, Sentrum, 0105 Oslo, tlf.22 47 80 94.


Søknadsfrist: 15. oktober 2009.