Avtalen om oversettelse av dramatikk til teaterbruk mellom Norsk Oversetterforening og Norsk teater- og orkesterforening (NTO) er reforhandlet.

Sidehonoraret er justert opp til kr 555 (fra kr 530)  med virkning fra 1. januar 2024. Prøvehonoraret er på kr 1 000 per prøve.

Du finner teateravtalen her.

Det ble også avtalt at det før 1. november i avtalens utløpsår skal opptas forhandlinger mellom NTO og NO om eventuell honorarregulering for kommende år.

NO anbefaler at man bruker denne avtalen framfor å overlate forvaltning av rettigheter til teaterforlag.

Protokollen kan leses her.