For tredje år på rad møtes fire eksilforfattere og fire norske oversettere til et to dagers verksted på Kapittelfestivalen. Prosjektet ble startet av Norsk PEN i samarbeid med Norsk Oversetterforening i 2015 for å hjelpe fribyforfattere å nå ut til publikummet i sitt nye hjemland. Norsk Oversetterforening overtok ansvaret for verkstedet året etter, og driver det videre i samarbeid med Kapittelfestivalen.

Flertallet av eksilforfattere skriver på språk det ikke finnes oversettere fra i Norge, og må oversettes via et tredjespråk, gjerne engelsk. Der det foreligger en engelsk oversettelse, er den ofte gjort av en uprofesjonell oversetter, noe som resulterer i en dårlig gjengivelse av originalteksten. Verkstedmetoden, hvor oversetter og forfatter jobber sammen, gjør det mulig å snakke seg frem til en god skjønnlitterær oversettelse. Kulturelle referanser og nyanser som er uklare eller forsvinner i den engelske oversettelsen, blir gjenvunnet i den norske.

For flere av de tidligere deltagerne har Tekst i flukt vært første skritt på veien mot å bli tatt på alvor som forfatter i Norge. Oversettelser fra verkstedet er senere blitt lest opp på ulike litterære arrangement og publisert i norske aviser og tidsskrifter. For oversetterne representerer verkstedet en mulighet til å jobbe på en helt annen måte enn man ellers gjør, og til å reflektere over oversettelsesprosessen. Enkelte av forfatterne og oversetterne har fortsatt samarbeidet også etter at verkstedet var avsluttet.

Som i de foregående årene vil prosessen og resultatene presenteres på flere publikumsarrangementer under festivalen:

Poesi og politikk i Iran
Lørdag 23. september kl. 16.30–17.30 (3. etasje, Klasserommet)
De iranske poetene Fatemeh Ekhtesari og Mehdi Mousavi har i mange år vært ledende skikkelser i det litterære undergrunnsmiljøet i hjemlandet, hvor de har dyrket frem en radikal diktsjanger, den postmoderne ghazalen. I vår kom de til Lillehammer som fribyforfattere etter å ha flyktet fra hjemlandet, hvor de begge var dømt til 99 piskeslag og mange års fengsel på grunn av sin litterære aktivitet.

I denne timen leser Fatemeh Ekhtesari og Mehdi Mousavi noen av diktene sine på persisk sammen med sine norske oversettere Gunstein Bakke og Anne Karin Torheim. Opplesningen blir etterfulgt av en samtale med Ekhtesari og Mousavi ledet av Johanne Fronth-Nygren, der de vil fortelle mer om sitt virke i Iran og flukten til Norge.

Kulturjournalisten som tok til våpen
Søndag 24. september kl. 15.00–15.50 (-1. etasje, Kjelleren)

Mikail Eldin var etter eget utsagn en «typisk apolitisk kulturjournalist» i hjemlandet Tsjetsjenia. Så brøt den første tsjetsjenske krigen ut i 1994. Eldin ble krigsreporter, før han selv grep til våpen og sluttet seg til frihetskjemperne. Etter å ha blitt utsatt for tortur i russisk fangenskap fikk han politisk asyl i Norge. Han har skrevet en prisbelønt bok om sine erfaringer under krigen, som kom på engelsk i 2013 med tittelen The sky wept fire.

Mikail Eldin og Rune R. Moen, som har oversatt Eldin til norsk, leser utdrag fra boken og samtaler om hvordan en kulturjournalist ender opp som geriljasoldat.


Bangladesh: Flukten fra og reisen til
Søndag 24. september kl. 16.00–16.50 (-1. etasje, Kjelleren)
Den bangladeshiske forfatteren Shamim Ara Khanam (Runa), kom til Friby Skien i 2016 sammen med sin mann, forfatteren og redaktøren Ahmedur Rashid Chowdhury (Tutul) etter gjentatte angrep mot sekulære forfattere og redaktører i hjemlandet. Den norske forfatteren og oversetteren Wera Sæther har i en årrekke besøkt Bangladesh, hvor hun har arbeidet tett med sangere og fortellere på landsbygda, og oversatt deler av den rike kulturarven.

I denne programposten presenterer Runa og Wera hver sine fragmenter av Bangladesh, slik det er i dag, det sekulære og det religiøse, den moderne storbyen og den tradisjonelle landsbygda. Runa leser utdrag fra en av sine tekster, og Wera leser sin norske oversettelse, i tillegg til at de begge forteller om sine opplevelser i landet.

Arrangementene er et samarbeid mellom Norsk Oversetterforening og Kapittel, og en del av prosjektet Tekst i flukt.