Turid Farbregd er utnevnt til ridder av første klasse av Den kongelige norske fortjenstorden. Ordenen ble overrakt under en mottakelse 18. mai av ambassadør Else Berit Eikeland i nærvær av Estlands kulturminster Tiit Terik, diplomater, ambassadører, estiske norgesvenner og norske estlandsvenner. Norsk Oversetterforening gratulerer!

Turid Astrid Farbregd (f. 1941) er norsk estlandsvenn, oversetter, kulturformidler og mesén. Hennes første møte med Estland i 1979 gav opphav til en livsvarig kjærlighet til og sterkt engasjement for Estland og estisk språk, litteratur og kultur. Etter å ha lært estisk begynte hun som oversetter å formidle estisk litteratur, på den tiden helt ukjent for norske lesere. Gjennom årtier har hun gitt nordmenn tilgang til forfattere som Jaan Kross, Jaan Kaplinski, Viivi Luik, Andrus Kivirähk, Emil Tode, Jaak Jõerüüt, Friedebert Tuglas med flere. For sine oversettelser har Turid Farbregd mottatt en rekke priser og anerkjennelser, ikke minst Bastianprisen 1989 for sin gjendiktning av Jaan Kaplinski (Same hav i oss alle: dikt) og Karel Čapek-medaljen 2002, tildelt av International Federation of Translators for oversettelse av estisk og finsk litteratur til norsk.

I 2010 kom den omfattende artikkelsamlingen “Estland og Norge i fortid og nåtid” ut under Turids ledelse. I den sammenheng omtalte Anu Saluäär i litteraturtidsskriftet “Looming” Turid Farbregd som en perpetuum mobile – en treffende beskrivelse av hennes karakter og arbeidskapasitet.

Etter nærmere et kvart århundre som lektor ved Universitetet i Helsingfors fra 1970 fant hun tidlig på 1990-tallet krefter og energi til å sette i gang arbeidet med en ordbok. “Norsk-estisk, estisk-norsk ordbok” kom ut i 1998 samarbeid med Ülle Viks og Sigrid Kangur og har senere kommet ut i revidert opptrykk med medvirkning av Turids elev og arvtaker – poet, lektor og oversetter Øyvind Rangøy.

Turid Farbregds livsverk for Estland har i tillegg til oversettelse og ordboksarbeid også omfattet utallige kontakter med estiske kulturpersonligheter. Hun ytte dem allsidig støtte og hjelp under den vanskelige sovjettiden, ofte med fare for egen sikkerhet. Farbregds misjon er å gi allsidig kjennskap til Estland. Ved å organisere utstillinger og rundreiser i Norge har hun gitt nordmenn mulighet til å bli kjent med alt fra Kaljo Põllus og Viive Tollis kunst til estisk folkemusikk og -dans. Etter Turids initiativ har titalls på titalls estiske unge fått mulighet til å gå på folkehøyskole i Norge.

Turid Farbregd er æresmedlem i Norsk-estisk forening og har vært redaktør for bladet Estlands-nytt. I en årrekke gav hun i praksis ut tidsskriftet alene, og brukte etter eget utsagn en rekke pseudonymer for å slippe å stå som forfatter av en stor del av artiklene.

I 1999 ble Turid Farbregd av president Lennart Meri tildelt Terra Mariana-korsets orden av tredje klasse. I 2018 ble hun Årets Kulturvenn i Estland, og fra samme år er hun medlem av Estlands forfatterforening.