Med den nyetablerte bloggen Norway in Translation (NiT) skal Agder Forum for Translation Studies, ved Universitetet i Agder, rette et større fokus mot oversetternes arbeid. Artikkelforfatteren Sandra L. Halverson diskuterer i sitt innlegg «Oversettelse i Norge» oversettelse som maktutøvelse, og behovet for offentlig meningsutveksling om oversettelse i et flerspråklig samfunn som Norge. Videre belyser hun nødvendigheten av en arena hvor oversetternes ofte glemte og lite synlige arbeid kan løftes frem og anerkjennes.

hjemmesiden til Norway in Translation kan du lese hele innlegget, og følge med for jevnlige oppdateringer på oversetterfronten.