CEATL (Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires) er en sammenslutning av europeiske litterære oversetterforeninger og består av medlemsorganisasjoner fra 30 land i Europa. Fredag 3. februar kl. 16:00 inviterer CEATLs arbeidsgruppe for opphavsrett til webinar med tittelen Mapping the legal situation of European literary translators.

Webinaret vil ta utgangspunkt i en spørreundersøkelse gjort i juni 2021 blant 27 av CEATLs medlemsorganisasjoner:

«After a presentation of the survey and its main findings (regarding contracts, remuneration, transparency and moral rights), there will be room to answer questions and discuss how to best use those datas to promote better working conditions for literary translators at the national and European level.»

Spørreundersøkelsen kan leses på CEATLs nettside. Der finnes også et sammendrag av funnene.

Seminaret er åpent for oversettere og andre interesserte. Klikk her for å melde deg på.
I etterkant vil opptak av webinaret bli lagt ut på CEATLs YouTube-kanal.